20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Gayrimenkul satış talebi

Müdürlüğünüzün yukarıda esas sayılı dosyasından aşağıda belirtilen gayrimenkuller haczedilmiştir.

Haczedilen gayrimenkullerin kıymet takdiri yapılmış ve bilirkişi raporu 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 128/2. maddesi gereği ilgilere tebliğ edilmiştir.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 127/1. maddesi gereği güncel tapu kaydına göre ilgilerin tebliğ adresleri temin edilmiş ve aşağıda gösterilmiştir.

Tarafınızdan takdir edilecek satış avansının İİK’nun 110. maddesi gereği tarafımıza bildirilmesi kaydı ile şimdilik ….-TL ‘yi dosyaya satış avansı olarak depo ediyorum.

Hali hazırda satışa engel bir hal bulunmamakla haczedilen gayrimenkullerin 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun Taşınmazların satışı başlığı altında ilgili maddeleri gereği satışının yapılmasını,

Talep ederim.

SATIŞI TALEP EDİLEN GAYRİMENKULLER :

TEBLİĞ EDİLECEK İLGİLER :