23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İŞÇİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİ(HİZMET DÖKÜMÜ) SGK DAN İSTEME TALEBİ

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2008/11478 Esas ve 2008/14638 Karar Sayılı kararları

T.C.
…………….
. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :MAAŞ HACİZİ TEKİT

AÇIKLAMALAR :
Yukarıda belirtilen esas numarası ile borçlu hakkında icra takibi başlatılmış takip kesinleşmiştir.
Borçlunun çalıştığı işyerine İİK.’nun 355.,356.,357. Maddeleri gereği maaş haciz müzekkeresi tebliğ edilmiştir.
Ancak bu güne kadar kesinti yapmayan ve herhangibir cevap verilmemiştir.
İşverenin kesip göndermediği miktarla sınırlı olmak üzere işverenin borçlu olarak kaydedilerek haciz konulması gerekmektedir.
Borçlunun çalıştığı işyerinde aldığı maaş tutarı belirli olmamakla Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2008/11478 Esas ve 2008/14638 Karar Sayılı kararları gereği borçlunun işveren yanında çalıştığı süre ve maaşı SSK’dan sorulup belirlenmesi gerekmektedir. Talep halinde borçlunun çalıştığı süre ve maaşı SSK’dan sorularak gelen cevaba göre haciz yazısındaki oran gözetilerek sorumlu olduğu miktar tespit edilerek işlem yapılmasına karar verildi.
H. NEDENLER : İİK.’nun 355.,56., ve 357. maddesi,Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2008/11478 Esas ve 2008/14638 Karar Sayılı kararları
TALEP : Borçlunun çalıştığı süre ve maaşı SSK’dan sorularak gelen cevaba göre haciz yazısındaki oran gözetilerek sorumlu olduğu miktar tespit edilerek işlem yapılmasını arz ve talep olunur.