23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACZEDİLEN PARA HACİZ TARİHİ İTİBARİ İLE 6 AY İÇİNDE İSTENEMEZ İSE İİK.’NUN 106. VE 110. MADDESİ GEREĞİ HACİZ DÜŞER

Borçlu tarafın Müdürlüğümüze vermiş olduğu …………..ESAS Esas sayılı ve 09/09/2019 havale tarihli dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.
Talep ve dosya incelendi.

Borçlu tarafın İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği banka hesaplarındaki para üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Haciz tarihi itibari 6 aylık süre içinde haczedilen paraların istenmediğinden, Yargıtay 12. hukuk Dairesin’nin 2010/25735 Esas ve 2011/4525 Kararlarında ve bir çok yerleşik yargıtay kararlarında da bu yönü ile haczin düşmesine karar verildiğinden Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar : 1-İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği talepte belirtilen hacizlerin kaldırılmasına,
2-Varsa İİK.’nun 59. Maddesi gereği masrafları verildiğinde ilgili yerlere haciz kaldırma yazılarının yazılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği Konya İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.