5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İki ihale arasındaki farkın ve diğer zararların tahsili kararı

17/05/2018 tarihinde yapılan ihalede satışa çıkartılan …… plakalı araç için 67.000,00.-TL ye en yüksek teklifi veren ………’a ihale bedelinin teminat miktarı dışındaki kısmını ödemesi için 7 gün süre verildiği ancak bu süre zarfında bakiye kalan ihale bedelini yatırmadığı anlaşılmakla, İİK 118. Maddesine binaen ……. yönünden;
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-İİK.’nun 118. Maddesi gereği ihalenin kaldırılmasına,
2-İİK.’nun 118. Maddesi gereği zararlar gönünden ihale alıcısının sorumlu tutulmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

İHALE BEDELİNİ YATIRMAMA NEDENİ İLE TEMİNATTAN MASRAF VE FARK HESABI
BİRİNCİ İHALE   İKİNCİ İHALE    
TARİHİ:17.05.2018TARİHİ:09.08.2018 
TUTARI:₺67.000,00TUTARI:₺60.750,00 
MASRAFI:₺1.408,74    
FARK:₺6.250,00    
BİRİNCİ  İKİNCİ İHALE TARİHİNDEN
İKİNCİ İHALE TARAİHİNE KADAR
GEÇEN SÜRE VE YEDİEMİN ÜCRETİ
    
SÜRE:84    
YEDİEMİN ÜCR:₺514,22    
       
GENEL TOPLAM₺1.922,96   
       
YATIRILAN TEMİNAT TUTARI             :₺16.000,00   
İİK.’NUN 118. MAD.HESAP TUTARI    :₺8.172,96   
İADE EDİLECEK TUTAR                    :₺7.827,04‘NİN İADESİNE KARAR VERİLDİ.
SATIŞ BEDELİNİN ÖDENMEMESİ,İHALE FARKLARININ TAHSİLİ SURETİ
Madde 118 –  İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine
 sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan
ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden tahsil olunur.