21 Şubat 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HAVA ARACI HACİZ MÜZEKKERESİ

T.C.

………………..

….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: ..…./…………

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ALACAKLI              :

VEKİLİ                      :

BORÇLU                   :

BORÇ TUTARI         :

MİLLİYETİ VE

TESCİL İŞARETİ     :

TİPİ VE MODELİ     :

İMALATÇISI VE

İMAL YILI                :

MARKA NO              :

Borçlu adına tescilli olması halinde yukarıda özellikleri yazılı hava aracının kayıtları üzerine haciz şerhinin konulmasına karar verilmiştir.

Karar gibi işlem yapılmasına, borçluya (sahibine) ait mevcut tüm adresleri ile hava aracının işleticisinin ayrı şahıs olması halinde işleticinin adı ve adresinin ilişkiler ile birlikte bildirilmesi gereği rica olunur.

İcra Müdürü

hava aracı haciz müzekkeresi