13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İHALE TARİHİNDEKİ ORAN ÜZERİNDEN TAHSİL HARCI ALINMASI TALEBİ

  1. İHALE TARİHİNDEKİ ORAN ÜZERİNDEN TAHSİL HARCI ALINMASI TALEBİ

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
İhale tarihindeki oran üzerinden tahsil harcı alınması

AÇIKLAMALAR :
İpotekli taşınmaz, ……. Tarihinde alacağa mahsuben tarafımıza ihale edilmiştir. İhale …/…/2021 tarihinde kesinleşmiştir. Ancak bir ödeme yapılmadığından tahsil harcı alacağı, kesinleşmesi şartıyla ihale tarihinde doğacağından ihale tarihindeki tarife üzerinden tahsil harcının hesaplanması gerekir..
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/28560 Esas ve 2014/25665 Karar Sayılı Kararlarında “ … ipotekli taşınmaz, alacağa mahsuben alacaklıya ihale edilmiş olup, bir ödeme yapılmadığından tahsil harcı alacağı, kesinleşmesi şartıyla ihale tarihinde doğacaktır. Dolayısıyla ihale tarihindeki tarife üzerinden tahsil harcının hesaplanması gerekir…” şeklinde karar verilmiştir.

SONUÇ VE İSTEM :
İhale tarihindeki tarife üzerinden tahsil harcının hesaplanmasına karar verilmesini talep ederim.
Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00014