18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK 106.,110. VE59. MADDE GEREĞİ AVANS YATIRILDIĞINDAN HACİZ KALDIRILAMAZ

Borçlu tarafın dilekçeleri dosyamıza geldi.

Talep ve dosya incelendi.

Borçlu tarafın İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.

Alacaklı tarafın İİK.’nun 106.,110. Ve 59. Maddeleri gereği süresi içinde satış talep ederek karar verilen satış avansını yatırdığı görülmekle aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    :
1- talebin reddine,
İş bu verilen kararı İİK.’nun 16. Maddesi gereği   ……… İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.