20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KDV DÜZELTME KARARI

KARAR TENSİP TUTANAĞI

Alacaklı vekilinin talebi ile dosyamızdan hacizli mahcuzların satışına karar verilmiştir.
Verilen satış kararı gereği satış işlemlerine başlanmış satış günü ve yeri tayin edilmiştir.
Ancak yapılan incelemede KDV oranının % yerine sehven % olarak satış kararına, satış ilanına , şartnameye derc edildiği anlaşıldı.d
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-KDV oranının % olarak düzeltilmesine,
2-Düzeltme ilanının yapılmasına,
3-İş bu kararın ve düzeltme ilanın şartnamenin, satış ilanın ve sair diğer satış iş, işlem ve evraklarının eki sayılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.