20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KIYMET TAKDİRİ TALEBİ HAKKINDA KARAR

 Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı  kıymet takdiri yapılmasına ilişkin Talepleri dosyamıza geldi.
Dosya ve talep incelendi;

Halihazırda kıymet takdiri hazırlık işlemlerinin tamamlanmadığı anlaşılmakla,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
1-Kıymet takdirine konu taşınmazın güncel takyidatlı son tapu kaydının ve varsa mimari projesinin ilgili tapu müdürlüğünden istenmesine,
2-Kıymet takdirine konu taşınmazın güncel son imar durumunun ve mimari projesinin  ilgili belediyeden istenmesine,
3-Kıymet takdirine konu taşınmazın çapının Kadostro Müdürlüğünden istenmesine,
4-………..-TL kıymet takdiri avansının ve …………..-TL yolluk harcının yatırılması ve Kıymet takdirine hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.