24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KIYMET TAKDİRİ YAPILMADAN ARAÇ SATIŞI İSTENMİŞ KARAR (İİK.’nun 103. Maddesi)

 Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği aracın yakalanmasını ve satışını talep ettiği yakalama ve satış avansının alınmasını talep ettiği anlaşıldı.
Satışı talep edilen aracın fiili haczinin yapılmadığı ve İİK.’nun 103. Maddesi gereği işlem yapılmadığı vb satışa hazırlık işlemlerinin tamamlanmadığı anlaşılmakla  aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
1-Satış talebinin   ………….-TL satış avansının yatırılması ve satış aşamasında satış avansının eksik olması halinde tamamlanması ve …………………..-TL yakalama avansının yatırılması ve yakalama aşamasında eksik olması halinde tamamlanması kaydı ile satış talebinin kabulüne, ancak satış hazırlıkları tamamlanmadığından satış günü ve yeri tayinin bu aşamada reddine,
2- Satışa hazırlık işlemlerinin  alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.