20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MAAŞ HESABI HACZİNİN KALDIRILMASI

Borçlunu/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Borçlunun / Vekilinin borçlunun maaş hesabı üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmakla aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin kabulü ile sadece maaş hesabı üzerindeki hacizlerin kaldırılması için ilgili kurumlara İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde haciz müzekkeresi yazılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.