5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Makul sürede talepte bulunmama

Anayasanın 141. Maddesi ile güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlali

Alacaklı vekilin dilekçesi dosyamıza geldi okundu.

Alacaklı vekilinin İİK.’nun 89/3. Maddesi gereği işlem yapılması talep ettiği anlaşıldı.
Dosya incelendi;
89/2. Haciz ihbarnamesi Tebliği tarihi 06/01/2018 olmakla bugüne kadar yaklaşık 4 yıl geçtiği bu süre içesinde alacaklı tarafça 89/3. talebinde bulunulmadığı,
Bu hali ile Anayasanın 141. Maddesi ile güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlali sayılacağından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayete edebileceğinin ihtarı ile,
karar verildi.