28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satış Sonrası Karar (Alacağa Mahsuben)

Aşağıda bilgileri yazılı hacizli malların belirtilen yer, gün ve saatte açık artırma usulüyle ihale alıcısına alacağa mahsuben ihale edildiği, Geçmesi gerekli 7 günlük yasal dava açma süresi geçtikten sonra ihalenin feshi davası açılıp açılmadığının İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinden yazı ile sorulduğu ve ihalenin feshi davası açılmadığının bildirildiği ve satışı yapılan mahçuzlar üzerinde başkaca hacizlerin olup olmadığı ilgili kurumlarda sorulmuş gelen cevaplarda haciz olmadığı bildirildiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar ;

  1. İhale alıcısına muhtıra tebliğ edilerek verilecek 7 günlük süre içerisinde yatırılması gerekli ;

…-TL K.D.V,

…-TL İhale damga Vergisi,

…-TL Tahsil harcı,(Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin 2015/23197 Esas Nolu, 2015/24143 Karar Nolu ve 13/10/2015 tarihli kararları gereği matrah masraflar düşüldükten sonra alacaklıya ödenmesi gereken tutar üzerinden hesaplanmıştır)

…-TL Cezaevleri yapı harcı bedeli,(Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin 2015/23197 Esas Nolu, 2015/24143 Karar Nolu ve 13/10/2015 tarihli kararları gereği matrah masraflar düşüldükten sonra alacaklıya ödenmesi gereken tutar üzerinden hesaplanmıştır)

…-TL Karar tarihi itibari ile yediemin ücreti (Karar tarihinden Satışı yapılan mahcuz malın yediemine tesliminden çıkış tarihine kadar hesaplanacak yasal yediemin ücreti eklenmek kaydı ile)

…-TL Motorlu Taşıtlar Vergisi (İNTERNET kayıtlarından temin edilen miktar olup ilgili kuruma ödenirken bildirilecek miktarın esas alınması)

  • Yukarıda belirtilen miktarların 7 (Yedi) gün içinde ödemek üzere müdürlüğümüz dosyasına müracaat etmesi için ihale alıcısına süre verilmesine,
  • Bu süre içinde müracaat edilmediği ve ödenmesi gerekli harç ve resimler ödenmediği takdirde ihalenin feshine karar verileceği hususu ihtaren iş bu kararın tebliğine,

2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikâyet edilebileceği-nin ihtarı ile karar verildi.

                                                                                                                                                                     İcra Müdürü