13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TAHSİL HARCI ALINMASI HAKKINDA KARAR

       T.C.
     ..............

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :

KONU :
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Tahsil Harcı Alınması Hakkında
Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin “Müvekkilim olan bankaların kamu bankası oluğundan harç alınmamasını talep ederim.” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.

 1. Hukuk Dairesinin 2019/12998 E. , 2020/6664 K. (onama)(Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi 2019/1764 Esas , 2019/2100 Karar sayılı Kararı ) sayılı kararlarında “…6741 sayılı Kanunun 8. Maddesindeki istisnai hükümler; Türkiye Varlık Fonu ve şirket ile alt fon ve şirketin kuracağı diğer icra güncesi şirketlere yönelik olup, fona devredilen davacı banka yönünden uygulanması mümkün değildir.
  Alacağa mahsuben taşınmaz satın alan icra güncesi alacaklı bankadan tahsil harcı ve cezaevi harcı alınmasına ilişkin işlem ve ilk derece mahkemesinin şikayeti red hükmü hukuka uygundur…” şeklinde karar verdiğinden,
  Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
  KARAR :
  1- Talebin reddine,
  İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.

İcra Müdürü/Yardımcısı

İcraguncesi.com arama kodu K00005