2 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAHLİYEDE MEHİL TALEBİ HAKKINDA KARAR

Borçlu/vekilinin Talebi ve dosya incelendi.

Borçlu/vekilinin takibe konu mahkeme ilamının İstinaf/Yargıtaya tehiri icra talepli olarak kanun yoluna başvurduğu gerekçesi İİK.’nun 36. Maddesi gereği mehil talebinde bulunmuştur.

Takip konusunun Tahliye olduğu anlaşılmakla;

İİK.’nun 269/c-III. Maddesi ve 4.12.1957 Tarihli ve 1/12 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı (RG 30.1.1958, sa 9821) gereği üç aylık kira tutarı kadar teminatın dosyamıza sunulmadığı anlaşılmakla,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :
1- Üç aylık kira tutarı kadar tutarı kadar Teminatın / mektubunun dosyamıza sunulması halinde
2-İİK.’nun 36. Maddesi gereği Teminat mektubu sunulması halinde teminatın kabul edilip edilmeyeceği hususunda İcra Hukuk Mahkemesine müzekkere yazılmasına,
3-Teminat mektubunun İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği tarafından kabul edilmesi halinde mehil talebinin değerlendirilerek uygun bir mehil süresi tayini ile mehil vesikası hazırlanmasına, Nakit teminat yatırılması halinde doğrudan mehil vesikası düzenlenmesine,
4-Yazışmaların yapılması, hazırlanması ve takibi bakımından aşağıda ismi açılan memurun görevlendirilmesine,
5-İş ve işlemlerin takip ve talebi borçlu tarafa ait olmak üzere Bu kararın İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.