25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TAHSİL HARCININ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DOĞDU TARİHTE BULUNDUĞU SAFHADAKİ ORANIN DİKKATE ALINMASI TALEBİ

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
Tahsil harcının yükümlülüğünün doğdu tarihte bulunduğu safhadaki oranın dikkate alınması

AÇIKLAMALAR :
Alacaklısı olduğumuz yukarıda esas no yazılı dosyadan henüz haciz uygulanmadan borçlu tarafça 150.000,00.-TL kısmi ödeme yapılmıştır. Anca kısmi ödeme hacizden sonraki safha gözetilerek %9,10 oranında harç alınmıştır. Oysa ki; tahsilat yapıldığı tarihte henüz haciz uygulanmadığından kaldı ki , haciz uygulanmasından 10 gün önce tahsilat yapılmış olup bu zaman zarfında paranın tarafımıza ödenmesi durumunda %4,55 oranında uygulanacağı gibi aşağıda anılan yargı kararı gereği %4,55 oranında harç alınmalıdır.

T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi Başkanlığı Dosya No : 2020/2478 Karar No : 2021/1859 Sayılı Kararlarında “Müdürlükçe tahsil harcı yükümlülüğünün doğdu tarihte bulunduğu safha gözetilmelidir. Hal böyle olunca henüz icra emri tebliğ edilmeden ihale yapılmakla müdürlükçe %11,38 oranında harç hesaplanması doğru değildir…” şeklinde karar verildiğinden,

SONUÇ VE İSTEM :
Fazla tahsil edilen tahsil harcının tarafımıza iadesine karar verilmesini talep ederim.
Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00006