13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Tedbirin İcra Satışına Engel Olup Olmadığına İlişkin Karar

Tedbirin İcra Satışına Engel Olup Olmadığına İlişkin Karar

Alacaklı vekilinin … tarihli dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.

Talep ve dosya incelendi. 

Alacaklı vekilinin talepte belirttiği mahcuz malların satışını talep ettiği ve …-TL bedelle ihale edildiği,

Ancak … tarihinde … Mahkemesinin … esas sayılı dosyasından tedbir konulduğu, dosyamıza bilgi verilmediğinden takyidatlardan anlaşılmıştır.

 Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 82084579/3839/20585 sayı ve 18/06/2014 tarihli genelgesi gereği, satışa konu taşınmaz üzerindeki tedbirin  satışa ve tescile engel olup olmadığı hususunda net bilgi olmadığından tedbir koyan ilgili mahkemeye tedbirin satışa ve tescile engel olup olmadığı 28/05/2019 tarihinde sorulduğu,

Tedbir koyan ilgili mahkeme … tarihinde “Mahkememizce katılma alacağı (şahsi hakka dayalı olarak) davası nedeniyle tedbirin İcra Hukuku Mevzuatına göre yetkili merciler tarafından çözümlenmesi gerekmektedir. Başka bir ifade ile devam eden icra takip sırasında İcra Müdürlüğü’nün kendisine yöneltilen bir talep hakkında olumlu yada olumsuz bir karar vermesi gerekeceği, talebi reddi hakkında bu ret kararının İcra Mahkemesi’ne itiraz yolu ile yapılacağı başvuru ile kaldırılması mümkün olur.” şeklinde cevap verildiği anlaşıldı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 82084579/3839/20585 sayı ve 18/06/2014 tarihli genelgesi gereği, satışa konu taşınmaz üzerindeki tedbirin  satışa ve tescile engel olup olmadığı hususunda net bilgi verilmesi gerektiği şeklinde genelgeleri olduğundan,

Müdürlüğümüz tedbir koyan mahkemenin yerine geçerek tedbirin satışa  engel olup olmadığı hususunda değerlendirme yaparak dosya tedbirin kaldırılmasının, davanın içeriği ve seyrine göre uygun olup olmadığını değerlendirme imkanı ve yetkisi olmadığından, bu hususların ancak tedbir koyan makamın değerlendirebileceği kanaat ve sonucuna varıldığından  aşağıdaki şekli ile karar  verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :          

1- Tedbir koyan ilgili mahkemeden  satışa ve tescile engel olmadığına ilişkin bilgi verilmediğinden,  satışa ve tescile engel bir durumun olup olmadığına ilişkin yetkili mahkemeden açık ve net  bir karar getirilmesi halinde satış ve tescil işlemlerine devam edilip edilmeyeceği hususunun değerlendirilmesine,

2- 2004 Sayılı İcra ve İflas Yasası Madde 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikâyet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

                                                                   İcra Müdürü