23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

VEKİLİKTEN İSTİFA KARARI

Alacaklı vekilinin vekillik görevinden istifa ettiğine ilişkin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 41.maddesine göre ise; “Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden on beş gün süre ile devam eder.” hükmü gereğince

Karar    :

1-İİK.’nun 59. Maddesi gereği masraflar verildiğinde istifa dilekçesinin Müvekkile tebliğ edilmesi ve tebliği müteakip 15 gün geçmesi ile talep halinde İstifa dilekçesini sunan vekilin kadının dosyadan silinmesine karar verildi.