24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Haciz Mahallinde evrak araştırmasını hangi hallerde yapamam?

  • Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 82084579/2315/14.2 sayılı 29/03/2016 tarihli Haciz Mahallinde Evrak Araştırılması konulu yazılarında;
  • Haciz sırasında ileri sürülen istihkak iddialarının ispatına yarayacak evrak ve belge araştırmasını kapsamadığı,
  • Konunun yargıya intikal etmesi halinde ise ilgili mahkeme kararının esas alınması gerektiği,belirtilmiştir.