18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YEDİEMİN DEĞİŞİKLİĞİ TUTANAĞI

YEDİEMİN DEĞİŞİKLİĞİ TUTANAĞI

TESLİM EDEN YEDİEMİN :

TESLİM ALAN YEDİEMİN :

Alacaklı vekilininin tarih tarihli ve dosyaNo esas sayılı talepleri doğrultusunda yedieminin adresine İlgili tarafından temin edilen vasıta ile gelindi.Yedieminin hazır olduğu görüldü.Geliş sebebimiz anlatıldı.Yediemin söz aldı. ……………..tarihinde haczedilerek tarafıma teslim edilen mahçuz mallar haczedildiği şekilde buradadır dedi. ………………..Tarihinde haczedilen mahçuz malların haciz tutanağındaki gibi sağlam ve eksiksiz olduğu görüldü.Yeni yediemin teslim işlemine geçildi. Mahcuz mallar sorumlulukları anlatılıp ihtarat yapılarak yediemin olarak kimliği yazılı yeni yediemine teslim edildi, soruldu:Yediminliği anladım biliyorum mahcuz malları haciz tutanağındaki gibi sağlam ve eksiksiz olarak teslim aldım,istenildiğinde istenilen yerde hazır etmeye hazırım, ücret talep etmiyorum dedi. Mahallen yapılacak başkaca işlem kalmadığından tutanak birlikte imza altına alındı

TESLİM EDEN YEDİEMİN TESLİM ALAN YEDİEMİN